Assessoria laboral

check.png  Tramitació de les altes d'empresa i centres de treball.

check.png  Assessorament i confecció de contractes de treball.

check.png  Nòmines i liquidacions a la Seguretat Social.

check.png  Altes i baixes treballadors: Règim general i Autònoms.

check.png  Acomiadaments.

check.png  Expedients de jubilació, incapacitat, viduïtat i altres.

check.png  Tramitació del Servei domèstic (empleades de la llar).

check.png  Assessorament i representació en inspeccions i litigis laborals.