Assessoria fiscal - comptable

check.png  Tramitació d’altes activitat al cens d’Hisenda.

check.png  Declaracions trimestrals IVA, retencions IRPF i pagaments a
         compte.

check.png  Declaracions Renda i Impost de Societats.

check.png  Confecció de llibres d'ingressos, despeses i inversions.

check.png  Comptabilitats.

check.png  Memòries i comptes anuals al Registre Mercantil.

check.png  Constitució de Societats mercantils, civils, Comunitats Béns.

check.png  Assessorament en la millor opció societària i règim fiscal.

check.png  Assessorament i representació en inspeccions fiscals.