Assesoria jurídica

check.png  Dret fiscal, administratiu i laboral.

check.png  Urbanisme.

check.png  Herències i donacions.

check.png  Recursos, reclamacions administratives i contencioses.