Declaració de Renda 2020

28/05/2021

Obrim el Termini a partir del dia 2 de Maig

 

Com cada any, a partir del 2 de Maig començarem a presentar les Declaracions de Renda dels nostres clients. En aquests moments tan complicats per tothom, a Corpas Assessors ho tenim tot preparat perquè no t’hagis de moure de casa i perquè tot et sigui molt mes fàcil.


- Es prioritzarà la recepció de la documentació que sigui necessària per email a info@fabiacorpas.com, d’aquesta manera evitarem desplaçaments i esperes innecessàries.
- Si ho prefereixes, pots deixar la teva documentació a la bústia situada a l’entrada del portal de les nostres oficines.
Tan aviat com rebem la documentació per les vies esmentades, ens posarem en contacte amb tu.

Tot seguit us detallem els documents que ens calen en la majoria dels casos:

DOCUMENTS:

  • Informe de dades fiscals (També ho podem descarregar nosaltres de l'Agència Tributària).
  • Fotocòpies del D.N.I. de tots els membres de la Unitat Familiar.
  • Fotocòpies dels rebuts de contribució Urbana 2020( I.B.I.)
  • Certificats de tots els Bancs i Caixes, d’interessos, any 2020.
  • Justificants d‘aportacions a Fons de Pensions a l’any 2020.
  • Certificats de totes les empreses amb les que ha treballat a l’any 2020 o de qualsevol altre ingrés rebut.
  • Justificants d’inversió en l’habitatge habitual dins el 2020.
  • Justificants de subvencions percebudes.
  • Detall de lloguers cobrats a l’any 2020, despeses corresponents i certificats de les retencions que li haurà donat l’inquilí.

EMPRESARIS I PROFESSIONALS:

A més dels anteriors:

-   Resum anual d’ingressos i despeses 2020.

-   Justificants de pagaments a compte ( models 130 o 131)

-   Certificats de les retencions suportades per I.R.P.F. (professionals i   agricultors).

T'informarem si hi ha qualsevol canvi al respecte, ja que estem condicionats per la situació de la pandemia.