Declaració de Renda 2019

21/04/2020

Obrim el Termini a partir del dia 2 de Maig

 

Com cada any, a partir del 2 de Maig començarem a presentar les Declaracions de Renda dels nostres clients. En aquests moments tan complicats per tothom, a Corpas Assessors ho tenim tot preparat perquè no t’hagis de moure de casa i perquè tot et sigui molt mes fàcil.


Atès l’estat d’alarma, les nostres oficines romandran tancades de cara al públic amb caràcter general, per tant:
- Es prioritzarà la recepció de la documentació que sigui necessària per email a info@fabiacorpas.com, d’aquesta manera evitarem desplaçaments i esperes innecessàries.
- Si ho prefereixes, pots deixar la teva documentació a la bústia situada a l’entrada del portal de les nostres oficines.
Tan aviat com rebem la documentació per les vies esmentades, ens posarem en contacte amb tu.

Tot seguit us detallem els documents que ens calen en la majoria dels casos:

DOCUMENTS:

  • Informe de dades fiscals (També ho podem descarregar nosaltres de l'Agència Tributària).
  • Fotocòpies del D.N.I. de tots els membres de la Unitat Familiar.
  • Fotocòpies dels rebuts de contribució Urbana 2019( I.B.I.)
  • Certificats de tots els Bancs i Caixes, d’interessos, any 2019.
  • Justificants d‘aportacions a Fons de Pensions a l’any 2019.
  • Certificats de totes les empreses amb les que ha treballat a l’any 2019 o de qualsevol altre ingrés rebut.
  • Justificants d’inversió en l’habitatge habitual dins el 2019.
  • Justificants de subvencions percebudes.
  • Detall de lloguers cobrats a l’any 2019, despeses corresponents i certificats de les retencions que li haurà donat l’inquilí.

EMPRESARIS I PROFESSIONALS:

A més dels anteriors:

-   Resum anual d’ingressos i despeses 2019.

-   Justificants de pagaments a compte ( models 130 o 131)

-   Certificats de les retencions suportades per I.R.P.F. (professionals i   agricultors).

T'informarem si hi ha qualsevol canvi al respecte, ja que estem condicionats per la situació de la pandemia.