AUTÒNOMS I OBLIGACIÓ TRÀMITS PER VIA ELECTRÒNICA AMB LA SEGURETAT SOCIAL A PARTIR DE L'1 OCTUBRE 18.

19/03/2018

Des del dia 1 d'octubre els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions.