Aprovada Modificació llei de trànsit

15/12/2021

S'ha aprovat la modificació del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RDL 6/2015), que entrarà en vigor el 04/03/2022.